บริษัท ลานนาไทยขนส่ง จำกัด ให้บริการขนส่งสินค้าโดยรถบรรทุก แบบเหมาลำ โดยรถพ่วง รถหัวลาก

บริษัท ลานนาไทยขนส่ง จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะขนส่งสินค้าด้วยคุณภาพสูงสุดให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ทั้งด้านความปลอดภัย สินค้าครบถ้วน และตรงต่อเวลา โดยบริหารงานขนส่งให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบายต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากลูกค้าอย่างเคร่งครัด

วิสัยทัศน์

       เป็นผู้นำในการให้บริการทางด้านการขนส่งทางบก ด้วยการบริหารการขนส่งที่เป็นเลิศ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในกลุ่มสินค้าวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมแร่ อุตสาหกรรมทางการเกษตร และสินค้าอุปโภคบริโภค

พันธกิจ
       • นำเสนอบริการที่เพิ่มคุณค่า เพื่อสร้างโอกาสและความได้เปรียบในการแข่งขันของลูกค้า
       • พัฒนาองค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจขนส่งสินค้า
       • บริหารเครือข่ายการขนส่งสินค้า เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถคลอบคุมการให้บริการได้ทุกพื้นที่
       • ให้บริการขนส่งสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยความปลอดภัย รักษาสภาพแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม

ประวัติบริษัท

       • ปี 2526 เริ่มกิจการขนส่งสินค้าทั่วไป เส้นทาง กรุงเทพ-เชียงราย ด้วยรถบรรทุก 6 ล้อ
       • ปี 2530 ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งเป็นผู้รับเหมาขนส่งสินค้าให้กับเครือซิเมนต์ไทย และเป็นผู้รับเหมาบริหารคลังสินค้าประจำจังหวัดเชียงราย
       • ปี 2531 เริ่มนำรถบรรทุกพ่วงมาให้บริการ โดยสินค้าหลักคือ วัสดุก่อสร้าง
       • ปี 2535 แยกกิจการในส่วนงานขนส่งสินค้าไม่เต็มลำ (Less Truck Load) มาตั้งบริษัทใหม่ ในนาม บริษัท เกียรตินิยมขนส่ง จำกัด
       • ปี 2539 เริ่มให้บริการขนส่งปูนซิเมนต์ผง ของเครือซิเมนต์ไทย มายังจังหวัดเชียงราย
       • ปี 2545 ขยายพื้นที่ให้บริการ โดยแบ่งงานเป็น 2 ส่วน
              1. ส่วนงานรถกระบะบรรทุกพ่วง แบบสินค้าเต็มลำ (Full Truck Load) ให้บริการขนส่งในพื้นที่เขตภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และกรุงเทพ-ปริมณฑล
              2. ส่วนงานรถบรรทุกพ่วงซิเมนต์ผง ให้บริการในเขตพื้นที่ภาคเหนือ 16 จังหวัด
       • ปี 2553 เน้นการให้บริการงานรถกระบะบรรทุกพ่วงเป็นหลัก โดยขยายพื้นที่ ให้บริการในพื้นที่ภาคอีสาน และงานขนส่งข้ามแดน รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
       • ปี 2559 เพิ่มรถประเภท รถพ่วง และรถกึ่งพ่วง แบบพื้นเรียบเพื่อรองรับสินค้าวางพาเลท และให้บริการขนส่งตรงระหว่างภาคเหนือไปยังภาคอีสาน

บริษัท ลานนาไทยขนส่ง จำกัด
WWW.LTT.CO.TH
86 หมู่ 3 ถนน ศรีทรายมูล - เวียงชัย ต.รอบเวียง อ. เมือง จ. เชียงราย 57000 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105526027782
โทรศัพท์ : 053-715-093, 081-885-8448, 095-498-9426, 06-1265-9229, 085-714-4194
โทรสาร : 053-715-092 เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ เวลา 08:00-17:00
Email : niran@ltt.co.th, lannathai_transport@hotmail.com
ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ 19.893823,99.861847